پایان نامه

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

  عنوان کامل پایان نامه : تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی قسمتی از متن پایان نامه : . چکیده پژوهش صنعت بانکداری، مانند صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها درکشورهای ادامه مطلب…

By 92, ago