پایان نامه

بررسی ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر- پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه : ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد قسمتی از متن پایان نامه : – نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده در مباحث دانشگاهی مفهوم سازمان یادگیرنده، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر پایداری سود شرکت بر روابط میان ریسک عدم پرداخت و بازده غیر …

عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود قسمتی از متن پایان نامه : 5-2-2 ضریب واکنش سود بازده غیر منتظره بورس اوراق بهادار شناسایی شده به ادامه مطلب…

By 92, ago