دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه­های کلیدی

نیازسنجی[1]

نیازسنجی فرآیندی نظام­دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف­ها و نهایتا تعیین اولویت­ها برای اقدام می­باشد.

آموزش[2]

آموزش کلیه مساعی و کوشش­هایی می باشد که جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی، مهارت­های فنی و حرفه­ای و شغلی و هم­چنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان جهت آماده کردن آنان برای انجام وظایف و مسئولیت­های شغلی صورت می­گیرد (بهروزی، 84).

 

ترویج[3]

به مجموعه­ای از فعالیت­ها گفته می­گردد که به مقصود انتقال نوآوری­های سودمند به جوان­سالان و بزرگ­سالان در خارج از نظام آموزش­های رسمی انجام می­پذیرد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جوانان روستایی[4]

در این پژوهش، مقصود از جوان روستایی، جوانان به­ویژه جوانان سنین زیر 30 سال مدنظر می­باشد که در اصل  سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آینده جامعه بوده و بخش عمده­ای از آنان نیروهای مولد آینده در بخش کشاورزی و صنعت را به خود اختصاص می­دهند.

 

کارآفرینی[5]:

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی می باشد که در طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو، خلاق و شناسایی فرصت های جدید با بسیج منابع، به ایجاد کسب و شرکت های نو ، سازمان های جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت می ورزد. این امر توام با پذیرش خطرات می باشد اما اغلب منجر به معرفی محصول یا ارئه خدمات به جامعه می گردد. (احمدپور داریانی و مقیمی، 1386).

[1] – Assessment

[2] – Education

[3] – Entrepreneurial activity

[4] – Rural Youth

[5] – Entrepreneurship

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟