دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل وظیفه:

این روش شباهت زیادی به تجزیه و تحلیل شغل دارد و در حقیقت جزئی از آن می باشد. تحلیل وظیفه شکل کوچک­تری از تحلیل شغل می باشد که مطالعات، مراحل و فنون خود را درحوزه وظیفه محدود می کند و یکی از فنون معروف نیازسنجی می باشد که با در نظر داشتن اقتضای حال کاربرد دارد.

ارزیابی عملکرد: نوعی قضاوت درمورد شخص و گزارش آن با مقاصد مختلف می باشد که تشخیص نیازهای آموزشی یکی از این اهداف می باشد. در حقیقت فرآیند ارزیابی عملکرد، با مقایسه عملکرد شغلی جاری با معیارها و اهداف عملکردی معین به اندازه‌گیری شکاف و تعیین نیازها کمک می کند. روش بازخورد360 درجه نوعی ارزیابی عملکرد می باشد که در آن فرد از دیدگاه زیرمجموعه، همکاران، مسئولان مافوق و مشتریان ارزیابی می‌کنند و سپس نتایج حاصل را در تعیین نیازهای آموزشی به‌کار می‌برند.

طوفان مغزی: یک فن گروهی ویژه می باشد که به دو اصل اعتقاد دارد. اول این‌که مطالعه طولانی و تاکید بر یک دیدگاه سبب می گردد که از عقاید و دیدگاه‌های بهتر محروم شویم و دوم این‌که کمیت موجب کیفیت می گردد، پس فن طوفان مغزی به دنبال غلبه بر نادیده گرفتن ایده‌های جدید می باشد.

فنون پیمایشی: مطالعات پیمایشی جهت گرد‌آوری داده‌های اولیه موجود به‌کار می‌طریقه و انواع مختلف دارند. این مطالعات غالبا با مشخص کردن وضع موجود به اندازه کافی و مناسب، به مقایسه با هنجارها و معیارهای از پیش­ تعیین­شده جهت نیازسنجی می‌پردازند.

خودسنجی: از فنون آسان و رایج در حیطه نیازسنجی آموزشی می باشد. این فن، سنجشی برای شناسایی نیازهای آموزشی احساس شده و مورد تقاضا می‌باشد.

فن دلفی: این روش برای جمع‌آوری نظرات و عقاید گروهی از کارشناسان از ابزار پرسش‌نامه به­گونه مستقل و بدون ذکر نام و به مقصود حصول توافق جمعی در موضوعی معین بهره گیری می کند. این فن روشی ساده جهت جمع‌آوری و تلخیص نظرات و قضاوت­های افراد مختلف بدون الزام حضور آن‌ها در یک مکان مشخص می باشد. تکنیک دلفای به نحوی طراحی شده می باشد که می توان به وسیله آن نگرشها و قضاوتهای افراد و گروههای مختلف را به گونه منسجم و متناسب و بدون حضور افراد در محل معینی و از راه دور‌، جمع‌آوری نمود . این تکنیک در واقع قضاوتهای افراد در مورد نیازهای یک موسسه ، صنایع ، سازمان و … را مشخص می کند و در آن دسته از پروژه هایی که لازم است نظرات و پیشنهادهای افراد مطلع و آگاه جمع آوری شوند و میان نظرات حاصله ، توافق و همخوانی ایجاد گردد، تکنیک دلفای کاربرد زیادی دارد .
به گونه اختصار تکنیک دلفای تکنیکی می باشد که در آن نظرات ، قضاوتها و نگرشهای افراد در مورد نیازها ، اهداف و مقاصد سازمان یا مشاغل خاص و موجود در آن مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس کوشش می گردد به نقطه توافق معینی دست یافته گردد . آن چیز که که اکثراً مورد توافق همه قرار می‌گیرد ، نیاز را تشکیل می دهد .

فیش باول­[1] شبیه کارگاه آموزشی می باشد و مواقعی که افراد شرکت‌کننده در آزمون محدود اما دسترسی به آن‌ها ممکن و نیز برای نیازسنجی محدودیت زمانی وجود داشته باشد، به کار می‌رود. در این روش مخاطبان به مکانی دعوت می شوند و به گروه­های شش یا هشت نفری تقسیم می شوند و به تبادل نظر و بحث در خصوص نیازهای احساس شده و نیازمندی‌ها می‌پردازند و فهرستی از نیازها را تدوین می‌کنند. سپس نمایندگان گروه‌ها به بحث، تبادل نظر، تصمیم‌گیری، نتیجه‌گیری و الویت‌بندی نیازهای آموزشی می‌پردازند.

پرسش‌نامه: یکی از ابزار رایج و مورد اطمینان جهت گردآوری اطلاعات برای تعیین و شناسایی نیازهای آموزشی می باشد. پرسش‌نامه دارای اشکال متفاوت می‌باشد و شامل سوالاتی می باشد که چاپ یا نوشته شده­می باشد و با موضوعات مختلف برای پاسخ­گویی به مخاطبان ارائه می گردد.

[1]– Bowl

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟