دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم شدت رقابت

رقابت، به معنای تلاشی می باشد که مجموعه رقبای حاضر در یک صنعت، جهت تحت فشار قرار دادن یکدیگر به کار میگیرند و در این مسیر، هر یک از رقبا حداکثر توان و استعداد خود را در جهت بقا در میدان و دستیابی به مقدمات رشد و توسعه اتی اعمال می نماید.عواملی مانند ماهیت رقابت در سطح کلان و نیز راهبردهای اداره شرکت، تاثیر بسزایی بر اندازه رقابت پذیری دارند.(رضایی و عازم،1391)

شرایط بازار ماهیت و شدت رقابت را شکل داده و پویایی های صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد.شدت رقابت به موقعیتی که به دلیل وجود تعداد زیاد رقبا در بازار و فقدان فرصت های رشد، رقابت بسیار شدید می باشد تصریح می کند. در صورت نبود یا وجود رقابت اندک، ممکن می باشد سازمان از عملکرد مناسبی برخوردار باشد زیرا ممکن می باشد مشتریان ناگزیر از مصرف محصولات شرکت باشند.در حالی که در شرایط رقابت شدید مشتریان از گزینه های متعددی برخوردارند. در نتیجه شدت رقابت تاثیر اساسی در عملکرد بنگاه داشته و سازمانی که قادر به تجزیه و تحلیل رقبا نباشد عرصه را به رقبا واگذار خواهد نمود. (منگو و آو، 2005)

هر چقدر شدت رقابت بازار افزایش یابد اغلب شرکت ها محدوده محصولات خود را افزایش داده، عمر تولید محصول خود را کاهش می دهند، کانالهای جدید توزیع کالا به وجود امده و حساسیت بازار افزایش می یابد برای وفق با این شرایط شرکت ها استراتژی هایی شامل تنوع محصولات، خدمات و قیمت ها را اعمال می کنند.(وو[1]، 2012)

شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر تصمیمات آمیخته بازاریابی به مقصود به دست آوردن مزیت رقابتی تصریح دارد. شدت رقابت سبب شده که شرکت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ آن را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(کیوان شکوهی،دارایی،1389)

رقابت در بازار یک عامل کلیدی زیست محیطی فراهم می کند که یک شرکت در هر دوی انگیزه ها و چالش ها همکاری کنند. تعدادی از محققان استدلال کرده اند که با تشدید رقابت در بازار تولید انگیزه های خارجی با هم همکاری می کنند.به عنوان مثال وقتی در بازار رقابت تشدید گردد عملکرد شرکت به شدت تحت تاثیر اقدامات انجام شده توسط رقبا می گردد. (وو، 2012)

این متغیر به وسیله شاخص های ذیل اندازه گیری می گردد:

رقابت قیمت یک ویژگی در صنعت ما می باشد، تقریبا هر کسی یک حرکت رقابتی جدید هر روز می شنود.

[1] Wu

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک