دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف ترویج

فلسفهٔ ترویج تأثیر مجسم ایجاد و گسترش و تقویت روحیهٔ پژوهش­گرى در خودشناسى و دیگرشناسى می باشد. از این جهت ترویج نوعى فعالیت پژوهش­گرانه را ایجاب مى‌کند و این امر بایستی در ماهیت فعالیت‌هاى ترویجى نهفته باشد. بر اساس نظر کلی، هدف‌هاى ترویج شامل سه قسمت :

1- هدف اساسى: این هدف‌ها عبارتند از آموزش مردم در هم­یارى و هم­کارى با یکدیگر، شناسائى صحیح معضلات، یارى دادن به مردم در کسب دانش و به کار بردن آن به‌نحوى که مورد قبول آنها باشد.

2- هدف عمومى: هدف‌هاى عمومى شامل کلیهٔ نکات می باشد که‌ در یارى رساندن به روستائیان و کشاورزان در تعیین و دستیابى به هدف‌هاى مترقبانه از طریق: ارتقاى دانش فرد- ایجاد تحول در نظریات، عقاید و تفکرات قبلی و ایجاد تحول در مهارت‌هاى حرفه‌اى بایستی رعایت گردند.

3- هدف حرفه‌اى: تأثیر ترویج عبارت می باشد از توسعهٔ کشاورزى و پرورش افراد آگاه به کار و حرفه با در نظر داشتن اهداف فوق. اینکه تا به حال چنین نقشى داشته می باشد یا نه امرى می باشد جداگانه. اما محدودیت‌هاى ناشى از شرایط اجتماعى و اقتصادى گاهى دستیابى به کل هدف‌هائى را که به‌گونه نظرى و ایده‌آلى تعیین مى‌شوند مشکل و شاید تا حدى غیرمقدور مى‌سازند.

با در نظر داشتن موارد فوق اهداف ترویج را می توان در شش مورد زیر جستجو نمود:

1- کمک به کشاورزان در تصمیم گیری

2- ایجاد انگیزه در کشاورزان برای اجرای تصمیم های خود

3- تغییر رفتار کشاورزان

4- کمک به کشاورزان برای دستیابی به اهداف

5- سازماندهی تشکل های مردمی

6- آموزش کشاورزان

 

2-5-2 هدف ترویج در ایران

هدف ترویج کشاورزی در اولین دهه تاسیس عبارت بود از: فراهم آوردن موجبات ارتقاء بر سطح زندگی کشاورزان و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی بهتر برای جامعه تولید کننده محصولات کشاورزی کشور به­طوری که با تجهیز نیروی انسانی و افزایش درجه آگاهی و کارایی و مهارت آنها از روش­های پیش­رفته تولید و بهره گیری از تکنیک­های جدید بتوانند به نفع یک اقتصاد پیش­رفته روستایی از منابع تولید کشاورزی و انسانی خود به بهترین وجه بهره­برداری نموده و از مظاهر زندگی جدید برخوردار گردند.

بدیهی می باشد رسیدن به چنین هدفی منافع کلی برای همه طبقات را دربر خواهد داشت و کمک به پیشرفت اقتصاد کشور خواهد بود. اینک، پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر ترویج کشاورزی در ایران، مشخص گردیده که به صرف تجهیز نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی به مقصود افزایش اندازه تولید در واحد سطح نمی توان به هدف «ارتقاء سطح زندگی کشاورزان و روستائیان» نایل گردید. زیرا مشهود می باشد که این ارتقاء تنها تابعی از افزایش اندازه تولید نیست، بلکه عوامل متنوعی شرط بالا رفتن سطح زندگی کشاورزان می باشد، که افزایش اندازه محصول هم می­تواند یکی از آنها باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟