دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-2 اصول اجرای نیاز سنجی آموزشی

اصل تداوم: به دلیل تغییرات دائم محیطی و درونی، ضرورت اثربخشی سازمان و برنامه‌های آموزشی، نیازسنجی مداوم ناگریز می باشد.

اصل جامعیت: به دلیل اهمیت و جایگاه اطلاعات حاصل از نیازسنجی در برنامه‌ریزی لازم می باشد اطلاعات جامعی شامل همه ابعاد و ارکان و جهات گوناگون و با بهره گیری از روش­های مختلف گردآوری و تجزیه و تحلیل گردد.

اصل مشارکت: پیچیدگی جایگاه و جامعیت نیازسنجی، برخورداری از هم­کاری تیم نیاز سنجی را ایجاب می کند.

اصل عینیت و اعتبار: این اصل ایجاب می کند تا حتی‌الامکان از روش­های غنی‌تر بهره گیری گردد و داده‌ها از عینیت و اعتبار لازم برخوردار گردند.

اصل واقع بینی: عاملین نیازسنجی بایستی پیش از تهیه و اجرای طرح نیازسنجی نسبت به مطالعه و شناخت هدف، سطح و محیط نیازسنجی و واقعیات مربوطه اقدام کنند تا زمینه و بستر کار خود را بشناسند و متناسب با واقعیات اقدام نمایند. رعایت اصل واقع بینی در تعیین نیازهای آموزشی عامل مهمی در اثربخشی طرح نیازسنجی هم­چنین آموزش و بهسازی خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصل رعایت ملاحظات فرهنگی: در نظر داشتن ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگی حاکم بر جامعه از دو جهت لازم می باشد: اول از آن جهت که این ویژگی‌ها عملا در کار ما نمود پیدا می کند و حتی آن­را جهت می‌دهند و دوم آن­که لازم می باشد طرح‌ریزی نیازسنجی و انتخاب روش­ها و ابزارها و حتی‌ تعبیر و تفسیر اطلاعات متناسب با جایگاه فرهنگی و کلی سازمان انجام گردد (پیدایی، 1386).

 

2-4-3 اهداف نیازسنجی

1– فراهم سازی اطلاعات برای برنامه‌ریزی: از طریق فرآیند نیازسنجی اهداف و مقاصد برنامه مورد شناسایی قرار می‌گیرند، اقدامات ضروری برای اجرای برنامه‌ها مشخص می شوند و نوع و اندازه کوشش‌ها و منابعی که برای دستیابی به هدف‌ها بایستی مصرف شوند، تعیین می شوند. از سوی‌دیگر اطلاعات حاصل از نیازسنجی‌ ماهیت و نوع برنامه‌ها را نیز مشخص می‌سازد‌‌. به‌عبارت دیگر براساس سنجش حاصله‌، برنامه‌های کوتاه مدت (ضربتی) و یا برنامه‌های بلندمدت و آینده‌نگر تدوین می شوند.

2– ارزیابی و سنجش: نیازسنجی فرآیند ارزیابی اولیه برای اجرای برنامه‌های آتی می باشد. برای اجرای طرح خاص یا برنامه مشخصی، آغاز زمینه ویژه‌ای که برنامه و یا طرح بایستی در آن اجرا گردد ، مورد سنجش واقع می گردد، پس از مطالعه، وضعیت نتایج در برنامه‌ها منعکس می گردد و پس از اجرای برنامه و ارزشیابی از آن‌، نتایج حاصله با وضعیت اولیه مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

3- پاسخ‌گو و مسئول کردن موسسات و نظام‌های آموزشی: یکی از اهداف فرآیند نیازسنجی آن می باشد که نظام‌ها و سازمان‌های آموزشی را نسبت به نتایج کوشش‌ها و اقداماتشان مسئول و پاسخ‌گو نگهدارد. بسیاری از سازمان‌هایی که بر اقدامات و عملیات نظام‌های آموزشی نظارت دارند از الگوهای مختلف نیازسنجی در سطح گسترده‌ای بهره گیری می‌کنند تا دریابند که آیا اقدامات و فعالیت‌های آموزشی موثر بوده می باشد یا خیر و نیز موارد و حوزه‌هایی که پیشرفت‌های آموزشی کمتر از حد مطلوب بوده می باشد کدام هستند و چه اقداماتی برای بهبود آن‌ها بایستی به مرحله اجرا گذاشت .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟