دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تست یا آزمون:

توانایی تشخیص و تعیین دانش و مهارت را در خصوص نیاز فرد یا افراد دارد. آزمون می‌تواند کتبی، شفاهی یا عملی باشد. آزمون قادر می باشد مطلوبیت یا عدم مطلوبیت رفتاری را در شغل یا وظیفه‌ای خاص شناسایی کند. از نتایج آزمون می‌توان جهت اخذ تصمیمات آتی برای تعیین نیازهای آموزشی بهره گیری نمود.

مصاحبه: در این شیوه برای جمع‌آوری اطلاعات، ملاقات­های رسمی یا غیر رسمی با افراد ترتیب می‌دهند و برای آمادگی بیشتر یک­سری سوالات از پیش تعیین می گردد. به­هنگام ملاقات با مخاطبان سوالات یکی پس از دیگری مطرح و از پاسخ مخاطبان یادداشت‌برداری می گردد و در نهایت این نکات برای تصمیم‌گیری در­خصوص تعیین و الویت­بندی نیازهای آموزشی به‌کار می‌رود.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-5 تعیین الگو برای نیاز سنجی

الگو در معنای وسیع کلمه، به هرنوع ارائه (در اشکال ذهنی، فیزیکی یا ریاضی) از یک سیستم اطلاق می گردد. الگوها ابزاری هستند که برای معرفی یا توصیف یک فرآیند یا سیستم واقعی یا ذهنی از آن بهره گیری می‌کنیم. آن‌ها درک و پیش‌بینی رفتار سیستم را میسر می­سازند. از این­رو می‌توانند به عنوان کلیدی برای موفقیت در طرح‌ریزی، اجرا و ارزشیابی سیستم‌های ذهنی و عملیاتی مطرح شوند (ترک زاده و عباس‌زادگان، 1379)

2-4-5-1 انواع الگوهای نیازسنجی

الگوی کافمن و هرمن[1]: این الگو، یک الگوی فرآیندی عمومی می باشد که درسطح سازمانی، شغلی و فردی کاربرد دارد و شامل مراحل: تصمیم‌گیری جهت به کاربردن داده‌ها برای نیازسنجی، تعیین سطح مورد نظر جهت نیازسنجی و برنامه‌ریزی که می‌تواند در اشکال فراسوی کلان و خرد باشد،  شناسایی و آگاهی  نسبت به افراد درگیر نیازسنجی، جلب مشارکت افراد ذیربط نیازسنجی، جلب توافق جمعی در خصوص سطح نیازسنجی، جمع‌آوری مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط با نیازهای درون و برون سازمانی،  تهیه فهرستی از نیازهای شناخته شده و تایید شده، رتبه‌بندی نیازهای شناخته شده بر حسب الویت و جلب توافق همکاران و افراد درگیر در مورد مسائلی که برای چاره‌جویی انتخاب شدندو بایستی برای آن‌ها چاره جست، می گردد.

[1] – Kaufman and Herman

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟