دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نیاز

واژه نیاز آغاز در اوایل دهه 1930 در مباحث روانشناسی به کار گرفته گردید و مقصود از آن متغیر انگیزاننده بود که باعث رفتار خاصی در فرد می گردید. به تعبیر دیگر نیاز عبارت بود از یک خواست که باعث رها شدن انرژی می گردید و نیرویی ایجاد می نمود که برای نیل به هدف خاصی، رفتار ویژه ای را موجب می گردد (بابایی، 1378).

فتحی واجارگاه (1382)، معتقد می باشد که تعریف نیاز مفهومی چندبعدی می باشد که درک کامل آن تاحدود زیادی مستلزم جامع‌نگری می باشد وکاملترین تعریف ارایه شده را فاصله بین نتایج جاری و نتایج مطلوب می‌داند. البته بعضی منتقدین شناسایی یک وضعیت مطلوب را کاری دشوار و ارزشی می‌داند که درک هر فرد از آن می‌تواند نسبی باشد.

نیاز چیزی برای ارضاء و تحقق یک هدف قابل دسترس،ضروری و مفید می باشد(اسماعیلی،1380).

نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده می باشد.یک موجود زنده زمانی احساس نیاز می کند که به کمبود یا نقصانی به گونه آگاهانه یا از طریق دیگران واقف گردد(عباسی، 1375)

سوانسون و همکاران [1](1977)، نیاز را یکی از اصول اساسی در کلیه‌ی نظام­های آموزشی به­ویژه ترویج و آموزش کشاورزی دانسته که شالوده اساسی آن مبتنی بر تغییرات برنامه‌ریزی­شده برای تغییر رفتار مطلوب فراگیران از طریق برنامه‌های آموزشی می­باشد. یکی از دلایلی که ضرورت تعیین نیازهای آموزشی را توجیه می کند آن می باشد که تاسر حد ممکن اطمینان حاصل گردد که هم محتوی و روش­های آموزشی و هم  سطحی که برای تدریس موضوع انتخاب شده مناسب­ترین باشد.

از دیدگاه ری[2] (1991)، نیاز بر فاصله بین آن چیز که که هست، وضع موجود و آن چیز که که بایستی باشد، وضع مطلوب دلالت دارد . در مطالعه وضع موجود داده‌ها وحقایق پیرامون مانند نگرشها ، دانش ، وضع زندگی مردم ، سطح تولیدات آنها و سایر عوامل فیزیکی، گردآوری و تجزیه و تحلیل می‌گردند. همچنین «آن چیز که که می‌تواند باشد» معمولادر نتایج کارهای تحقیقاتی منعکس می گردد. در بسیاری از حالتها این یک وضعیت ایده آل و آرمانی را ترسیم می کند که ممکن می باشد توسط بسیاری از مردم قابل دستیابی نباشد.

 

[1]– Swanson

[2] – Ray

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟