مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی

واقعیت این می باشد که صرفاً اطلاعات چاپ گردیده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام مؤثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درمورد این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام مؤثر می باشد. طبق نظریه کارایی بازار زیرا قیمت سهام تحت تأثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می گیرد و زیرا تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند. در بازارهای کارآ قیمت ها غیرقابل پیش بینی می شوند پس هیچ الگویی برای تغییرات آن نمی توان تدوین نمود. این تفکر بازار کارآ حاکی از آن می باشد که هر استراتژی سرمایه گذاری که هدف آن کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می باشد، شکست خواهد خورد. در واقع طبق نظریه بازار کارآ با در نظر داشتن هزینه مترتب بر مدیریت سبد دارایی ها برای کسب بالاتر بهتر می باشد سرمایه گذار به خرید سهام پرریسک تر بپردازد، البته با دقت در تمام جوانب(همان منبع ، ص521)2.

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ

اما در دنیای واقعی استدلال های روشنی علیه نظریه کارایی بازار هست. برای مثال سرمایه گذارهایی وجود دارند که همواره در اکثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار کسب کرده اند. وارن بافت یکی از همین افراد می باشد. استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی می باشد که قیمت شان پایین تر از حد واقعی می باشد. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند که بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می کنند و برهمین مبنا سود بالایی کسب می کنند. پس درحالی که چنین مواردی هست چطور ممکن می باشد عملکرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و از هیچ الگویی پیروی نکند؟

در بسیاری از استدلال هایی که علیه نظریه کارایی بازار مطرح شده، آمده می باشد الگوهای مشخص و تکرار شونده ای برای قیمت ها هست. در ادامه به بعضی از مثال های این مورد تصریح می کنیم. تأثیر ژانویه الگویی تکرار شونده می باشد که نشان می دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می گردد. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت عبارت می باشد که خرید سهام را در جمعه بعدازظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می کند زیرا طبق الگوی تأثیر آخرهفته قیمت سهام یک روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته می باشد. مطالعاتی که در زمینه رفتار مالی سرمایه گذارا صورت گرفته و در آن به مطالعه تأثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده عیان می کند که بعضی الگوهای قابل پیش بینی در بازار سهام هست. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند که قیمت آن پایین تر از ارزش واقعی می باشد و برعکس تمایل دارند سهامی را بفروشند که قیمت کنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر می باشد و در بازاری که تعداد زیادی سرمایه گذار در آن هست هر وضعیتی غیر از کارایی می تواند حاکم باشد.  پل کروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد می باشد رفتار سرمایه گذارها باعث عدم کارایی بازارها می گردد. پس قیمت سهام حاصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سودطلبانه سرمایه گذارها تأثیر می پذیرد(اسماعیلی ،1385،ص 60)1.

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ

نظریه کارایی بازار احتمال وجود موارد متناقض با قواعد این نظریه را نادیده نمی گیرد. در واقع طبق نظریه یاد شده، قرار نیست قیمت سهام همواره مساوی ارزش واقعی و منصفانه آنها باشد.

قیمت ها تنها در بعضی مواقع و به گونه اتفاقی ممکن می باشد بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان باشند. پس در نهایت قیمت ها به حد متوسط شان باز خواهند گشت.

به این ترتیب زیرا انحراف قیمت از ارزش واقعی حالت اتفاقی دارد، استراتژی های سرمایه گذاری که باعث کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می شوند همواره موفقیت آمیز نیستند. از سوی دیگر طبق این نظریه کسب سود بالاتر از حد متوسط حاصل تبحر و تجربه سرمایه گذار نیست بلکه شانس باعث این وضعیت شده می باشد. طرفداران نظریه کارایی بازار طبق قوانین احتمالات چنین می گویند؛ در هر زمان مشخص در بازاری با تعداد زیاد سرمایه گذار، بعضی سرمایه گذارها سودی بالا کسب می کنند و بعضی نیز همان سود متوسط بازار را می برند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید