دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تشخیص یا شناسایی ضعف‌ها و مسائل و معضلات اساسی سازمان یا نظام:

در بعضی موارد با وجود کوشش‌های گسترده، بسیاری از اقدامات عقیم می‌ماند و نظام یا سازمان در تحقق رسالت حقیقی خود با شکست مواجه می گردد. براساس نتایج حاصل از نیازسنجی، مدیران و برنامه‌ریزان می‌توانند حوزه‌ها و قلمروهای بحرانی را شناسایی و تصمیمات مقتضی را درخصوص نحوه رفع یا برخورد با آن‌ها اخذ کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- رشد و توسعه سازمان و کارکنان: امروزه توسعه سازمانی و رشد و پرورش مستمر کارکنان یکی از مسائل اساسی فرآیند مدیریت آموزشی می باشد‌. دستیابی به این مهم همواره بستگی به شناسایی ایده‌آل‌های جدید، موانع موجود در دستیابی به ایده‌آل‌ها و یافتن بهترین طرق توسعه سازمان و کارکنان می باشد. تحقق چنین امری تنها از طریق طراحی و به کارگیری نظام مستمر نیازسنجی در ابعاد آموزشی امکان‌پذیر می باشد.

6- بهره گیری بهینه از منابع و امکانات: در تمامی نظام‌های آموزشی، پیش روی خواسته‌ها و نیازهای متعدد و متنوع، امکانات و منابع انسانی، مالی و مادی محدودی هست و گذشته از این، زمان لازم برای تحقق تمامی نیازها وجود ندارد. یکی از اهداف اساسی اکثر فعالیتهای نیازسنجی، مشخص کردن اهداف و نیازها و درجه اهمیت آنها برای تهیه برنامه‌های عملی می باشد. به این اعتبار، نیازسنجی به مدیران و برنامه‌ریزان کمک می کند تا در بین تمامی خواسته‌ها و نیازها، آن دسته‌ای را مورد توجه قرار دهند که از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده، منابع و امکانات نیز پاسخ‌گوی آن‌ها باشد. پس می‌توان گفت نیازسنجی حداکثر بهره گیری از منابع موجود در جهت تحقق هدف‌های مهم و با ارزش را امکانپذیر می‌سازد.

 

2-4-4 روش­ها و فنون تعیین نیازهای آموزشی

تحلیل سازمان: یکی از روش‌های مورد بهره گیری جهت نیازسنجی آموزشی سازمان می باشد. تحلیل به مطالعه دقیق، بازبینی و وارسی دقیق موضوع و جمع‌آوری نتایج و آگاهی و تفسیر می‌پردازد. تحلیل سازمان را  می‌توان با تکنیک‌های مختلف انجام داد. خصوصا روش (SWOT[1])، که یکی از جالب‌ترین، کامل‌ترین و مفیدترین روش در خصوص نیازهای آموزشی می باشد. این روش، به مطالعه و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و بهبود در سازمان می‌پردازد.

سناریو نویسی:  از این فنون جهت پیش‌بینی منطقی و نظام‌مند عوامل تاثیرگذار روی سازمان، شغل یا موضوع مورد بحث و نحوه ارتباط این عوامل با یکدیگر و نتایج احتمالی آن‌ها در آینده پرداخته می گردد. در­واقع کارشناسان با بهره گیری از این تکنیک نتایج آتی حاصل از برنامه‌های سازمان یا شغل را در قالب سناریوهایی گزارش می‌کنند. این سناریوها دوباره مورد مطالعه و بازبینی قرار می‌گیرندو نکات مشترک هریک طبقه‌بندی می شوند و از ترکیب و تلفیق آن‌ها سناریوهای جدیدی استخراج می گردد که در نهایت برای رسیدن به توافق نظر جمعی مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

تجزیه وتحلیل شغل:  با بهره گیری از راهکارهای مختلفی هم­زیرا نظاره مستقیم، مصاحبه با مدیران و شاغلین شغل، مطالعه و کنکاش ابزار و مواد کار، مرور منابع و مطالعات قبلی، مطالعه اسناد و مدارک، یادداشت برداری روزانه و اجرای شغل توسط تحلیل‌گر و غیره به خرد کردن شغل به اجزای کوچکتر می‌پردازد.

5- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟