دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2 هدف ترویج در ایران

هدف ترویج کشاورزی در اولین دهه تاسیس عبارت بود از: فراهم آوردن موجبات ارتقاء بر سطح زندگی کشاورزان و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی بهتر برای جامعه تولید کننده محصولات کشاورزی کشور به­طوری که با تجهیز نیروی انسانی و افزایش درجه آگاهی و کارایی و مهارت آنها از روش­های پیش­رفته تولید و بهره گیری از تکنیک­های جدید بتوانند به نفع یک اقتصاد پیش­رفته روستایی از منابع تولید کشاورزی و انسانی خود به بهترین وجه بهره­برداری نموده و از مظاهر زندگی جدید برخوردار گردند.

بدیهی می باشد رسیدن به چنین هدفی منافع کلی برای همه طبقات را دربر خواهد داشت و کمک به پیشرفت اقتصاد کشور خواهد بود. اینک، پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر ترویج کشاورزی در ایران، مشخص گردیده که به صرف تجهیز نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی به مقصود افزایش اندازه تولید در واحد سطح نمی توان به هدف «ارتقاء سطح زندگی کشاورزان و روستائیان» نایل گردید. زیرا مشهود می باشد که این ارتقاء تنها تابعی از افزایش اندازه تولید نیست، بلکه عوامل متنوعی شرط بالا رفتن سطح زندگی کشاورزان می باشد، که افزایش اندازه محصول هم می­تواند یکی از آنها باشد.

مانند عواملی که در این ارتباط می­توان نام برد عبارتند از فرهنگ جامعه، سطح آموزش و پرورش در جامعه، بهداشت عمومی، تغذیه خانواده ها، ارتباطات، مدیریت تولید، بازاریابی محصولات، اعتبارات تولید، بیمه محصول و تضمین قیمت ها و عوامل متعدد دیگری از این قبیل.تاریخ چند ساله ترویج در ایران نشان داده­می باشد که تنها آموزش و بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات فنی و علمی کشاورزان در رشته­های کشاورزی کافی نبوده، بلکه اجرای برنامه­های آموزشی ترویج نیاز به تهیه و در اختیار گذاشتن نهاده­های تولید و هم­چنین تامین اعتبار مورد لزوم جهت عملیات زراعی دارد. یعنی زارع براثر آموزش به نتیجه مصرف کودهای شیمیایی، بذور اصلاح شده و مبارزه با آفات و سایر عوامل کشاورزی واقف شده و آماده برای مراحل بعدی که احتیاج به آموزش در سطح بالاتر و اخذ تجربه و دانش بیشتر می باشد می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-3 اصول ده گانه اجتماعی در ترویج

کشاورزی به عنوان یک اندیشه و تفکر با مسائل تکنیکی خاص خود کاربرد علم را برای حل مسائل به سوی خود جلب نموده می باشد. کشاورزی یعنی مردم. بقاء کشاورزی وابسته به بقاء و قابلیت دوام اجتماعات روستایی دارد پایداری ابعاد مختلفی دارد که این ابعاد، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی می باشند. در بین این ابعاد سه گانه آن چیز که به عنوان یک فقدان مطرح می باشد آگاهی از مسائل اجتماعی می باشد. یکسری از اصولی که بایستی به آن توجه نمود تا بتوان به کشاورزان در کمک نمود عبارتند از:

اصل اول: زراعت(کشاورزی) یک شیوه اجتماعی- فرهنگی می باشد.

دراین اصل به این مسئله تاکید می کند که کشاورزی بیشتر از آنکه یک فعالیت تکنیکی باشد یک اقدام اجتماعی- فرهنگی می باشد. در این مفهوم کشاورزی به عنوان یک راه زندگی کردن مطرح می گردد که می تواند برای کمک به کشاورزان در آینده به ما کمک کند.

اصل دوم: کشاورزان همه یکسان نیستند.

جامعه کشاورزی همگن نیست تنوع زیادی این جامعه را فرا گرفته می باشد. فقیر- غنی، بزرگ-کوچک، پیر- جوان، گرایش به پذیرش ایده های جدید- گرایش به حفظ روش های صحیح و آزموده شده(دیرپذیران و عقب مانده در ترویج) این طبقه بندی ها ما را به این واقعیت رهنمون می کند که هیچ مشکل جداگانه ای، هیچ راه حل جداگانه ای، هیچ راهبرد ترویجی و هیچ بهترین رسانه انبوهی که ترویج بتواند منحصراً بکار برد وجود ندارد. و این طیف مختلف کشاورزان اولویت های مختلف تحقیقاتی، راه های مختلف کار کردن و حل کردن معضلات  را می طلبد و ترویج بایستی همه این ها را در نظر بگیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟