دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

– فلسفه آموزش های ترویجی

برای درک اصـول و مبانی فلسفه آموزش ترویجی، بایستی به مطالعه دیدگاه های گوناگونی که در این ارتباط هست ، پرداخت :

1- در یک جامعه مردم سالار فرد به عنوان رکن اساسی آن به شمار می رود.

2- خانه اساس هر تمدنی را تشکیل می‌دهد.

3- خانواده نخستین گروهی می باشد که وظیفه تربیت ابناء بشر را به عهده دارد.

4- هر تمدن با ثبات بر پایه روابط معقول بشر ها با یکدیگر استوار می باشد.

5- ترویج بر پایه مردم سالاری بنا شده می باشد یعنی آنکه ترقی و تعـالی مردم بدست خودشان شکل میگیرد .

6- همکاری داوطلبانه و خود یاری در امور ترویجی مورد توجه می باشد، یعنی مردم برای شناسایی و حل معضلات خود  مشارکت فعال دارند.

7- برنامه ترویج مبتنی بر تمایلات، ارزش ها، خواست ها و نیازهای افراد ذینفع پایه‌گذاری می گردد.

8- ترویج به دنبال ایجاد تحول در طرز فکرها، گرایش ها، عادات و روابط بین بشر ها بوده و از وظایف مهم او تشویق مردم در امر فراگیری می باشد.

9- ترویج یک کانال ارتباط دو سویه و دو طرفه می باشد که در آن دانش، تجربه و سایر اطلاعات سودمند برای توسعه کشاورزی و روستا جریان دارد.

10- ترویج یک فرآیند می باشد که استمرار و تداوم دارد.

11- ترویج بر این پایه استوار می باشد که مردم از طریق نظاره و اقدام به امور علاقمند شوند.

12- در طراحی و اجرای برنامه های ترویج تاکید موکد بر نیازها و منابع محلی می باشد.

13- ترویج از اعمال قدرت و زور برای تغییر در رفتار مردم دوری جسته و در عوض از ایجاد انگیزش و ترغیب و تعلیم بهره گیری می کند.

14- ترویج از طریق محول کردن مسئولیت ها به مردم زمینه ترقی و پیشرفت و توانمند سازی آن ها را فراهم می کند.

با در نظر داشتن فلسفه آموزش­های ترویجی می­توان  تفاوت آموزش ترویجی و آموزش رسمی را به تبیین جدول (2-2)، نشان داد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟