دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی نیازسنجی

تعریف عملیاتی نیازسنجی در این پژوهش به این معناست که قسمتی از فرآیند آموزشی که به­وسیله آن بتوان شکاف بین فاصله موجود و شرایط مطلوب و آرمانی را شناسایی نمود و پس از شناخت، به الویت­بندی نیازهای موجود برای تصمیمات آتی اقدام نمود.

مفهوم نیازسنجی ارتباط بسیار نزدیکی با تحلیل نیازهای آموزشی – ترویجی در بین جوانان روستایی درجهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان دارد. اما معادل آن نیست. در واقع تحلیل نیازها به دنبال آن می باشد که علل و علت های پیدایش نیاز را مشخص کند و از این طریق به تعریف مشکل و یافتن راه­حل‌های مناسب کمک کند. تحلیل نیازها بعد از سنجش آن‌ها مطرح می شوند (پیدایی،1386).

اولین و اساسی­ترین گام در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرآیند نیازسنجی می باشد. در قلمرو آموزش نیازسنجی به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی و ضروری فرآیند برنامه ریزی در نظر گرفته می گردد و هرکجا که مساله تدوین طرح‌ها و اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد از نیازسنجی به گونه مکرر یاد می گردد. مبنای منطقی هر برنامه وجود نیاز یا مجموعه‌ای از نیازهاست. برنامه‌ریزان آموزشی در سراسر جهان و در تمامی سازمان­هایی که باآموزش سرو کار دارند ناگزیرند برای تدوین برنامه‌هاو طرح‌های آموزشی خویش علت های قانع کننده‌ای داشته باشند (فتحی واجارگاه، 1384). سیستم‌های حرفه‌ای توسعه و ترویج از نیازسنجی جهت طراحی برنامه‌های آموزشی موثر و نیز آگاهی به مسائل و مشکلاتی که در جامعه با آن روبه­رو هستند، بهره گیری می‌کنند. باکمک نیازسنجی می‌توان اطلاعات لازم جهت شناسایی اهداف و اندازه تحقق آن را در یک برنامه آموزشی به‌دست آورد. هم­چنین بازسازی و ایجاد تغییر در برنامه‌های آموزشی می‌تواند با شناسایی نیازهاو فرآیند نیازسنجی به­گونه مناسب­تری صورت­پذیرد. با بهره گیری از نیازسنجی در مواقع فوری و رویدادهای آنی احتمال تصمیم‌گیری صحیح بالا می‌رود. نیازسنجی به عنوان توجیهی جهت اخذ وام یا دریافت اعتبار برای تدوین و تغییر در برنامه های آموزشی به شمار می رود .هم­چنین می‌تواند به عنوان ابزاری جهت ارزیابی برنامه‌ها قرارگیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟