دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل چهارگانه فرآیند برنامه‌ریزی برای شناسایی و رفع نیاز

مرحله اول تجزیه و تحلیل وضعیت موجود: در این مرحله شناسایی ابعاد مختلف موضوع، مورد مطالعه و رسیدن به دانش و آگاهی در خصوص آن انجام می گردد.

مرحله دوم ترسیم و تنظیم وضعیت مطلوب: این مرحله شامل مرور منابع، اسفاده از نتایج کار پژوهش دیگران و با در نظر داشتن توانایی‌ها و امکانات با‌القوه می‌باشد.

مرحله سوم شناسایی و تعیین نیاز واقعی: این مرحله به مقصود  گریز از وضعیت فعلی و رسیدن به مطلوبیتی ایده‌آل می باشد. در واقع در این مرحله آن چیز که که به عنوان نیاز مطرح می گردد بایستی به گونه دقیق شناسایی و مشخص گردد.

مرحله چهارم برنامه‎‌ریزی برای مرتفع ساختن نیازهای تشخیص داده شده: این مرحله شامل کلیه اقدامات لازم برای پاسخگویی به نیازها می باشد.  (عباسی، 1375)

 

2-4 نیازسنجی

بایستی توجه نمود که بین نیاز آموزش نیروی انسانی و فرآیند نیاز سنجی ارتباط مستقیم هست. اجرای آموزش به شکل کارآمد و درست صورت نمی­گیرد، مگر آن­که عملیات و فرآیند نیاز سنجی توسط مجریان و متخصصان آموزش اجرا گردد. تعاریف مختلف از مفهوم نیاز سنجی نشان داده می باشد که نیازسنجی فرآیندی نظام­دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف­ها و نهایتا تعیین اولویت­ها برای اقدام می­باشد (رخشان، 1366).  بایستی توجه داشت که فرآیند جمع­آوری و تحلیل اطلاعات می باشد که منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروه­ها، موسسات و جامعه می­گردد. پس به­طورکلی می­توان عنوان نمود، نیاز سنجی، فرآیند شناسایی نیازهای مهم و فراهم­کردن زمینه جهت رفع آن نیازها می باشد و به تعبیری دیگر، نیازسنجی عبارتست از شناسایی نیازها (فاصله میان آن چیز که هست و آن چیز که بایستی باشد) و درجه­بندی آن­ها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که بایستی کاهش یافته و حذف گردد (مشایخ و بازرگان، 1374).

 

 

 

نیازسنجی در واقع فرآیند جمع­آوری و تحلیل اطلاعات می باشد که براساس آن نیازهای افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع مورد شناسایی قرار می‌گیرد. نیازسنجی روشی نظام‌مند برای مطالعه جایگاه دانش، توانایی، ارزش، توجه و تمایل یک گروه معین در خصوص موضوعی معین می‌باشد (مک کوالی[1]،2013).

معمولاً هر برنامه‌آموزشی برای ایجاد تحول و تغییر در وضعیت موجود، طراحی و سپس به­اجرا گذاشته می گردد. از این‌رو گام آغازین در یک نیازسنجی، اجرای فرآیند برنامه‌ریزی، شناسایی هدف‌ها و نقاط مطلوب می باشد. زیرا هدف‌ها عموماً ریشه در نیازها دارند. به­همین­دلیل برای طراحی و اجرای برنامه‌های واقع‌بینانه و اثربخش، لازم است تا نیازها دقیقاً سنجیده و براساس نیازها، اهداف ویژه هر­ برنامه تدوین شده و سپس مجموعه اقدامات و وسایلی که به بهترین­وجه نیازها را محقق می­سازند، پیش­بینی گردند. شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیش­نیاز یک سیستم آموزشی موفق می باشد. شکل (2-1)، عناصر چهارگانه مدل نیازسنجی را نشان می­دهد.

1-Koval

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟