دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل شایستگی انسانی (گیلبرت[1]، 1978)، 

از این مدل در شناسایی شایستگی مدیران و تعیین نیازهای آموزشی بهره گرفته می گردد. فرض اصلی گیلبرت این می باشد که عملکرد تحت تاثیر شش عامل اطلاعات، منابع، مشوق‌ها(محیطی) و هم­چنین دانش، ظرفیت، مهارت و انگیزه‌های فردی می باشد. گیلبرت معتقد می باشد شایستگی انسانی عبارت می باشد از مهندسی ارزش عملکرد که شش عامل را قبل از سرمایه‌گذاری در آموزش مطالعه می کند و می‌تواند در هزینه‌های سازمان صرفه‌جویی کند.

تحلیل پیشتازی هارلس[2]:  جو هارلس(1970)،  معتقد می باشد که آموزش راه­حلی برای تمامی مسائل عملکرد نیست. اما تحلیل پیشتازی می‌تواند علل معضلات عملکرد را آشکارکند. یک تحلیل پیشتازی عملکرد جدید، هنگامی‌‌که سازمان نیازهای عملکردی جدید دارد، انجام می گردد.

مدل عناصر سازمانی راجرز کافمن[3]: این مدل شامل عناصری زیرا داده‌ها، فرآیند، محصولات، ستاده‌ها و نتایج می باشد.

تحلیل مسائل عملکرد رابرت ماجر[4]:  ماجر یک مدل تحلیل عملکرد یا فلوچارترا  طراحی نمود که از زمان 1980 به گونه گسترده مورد بهره گیری قرار گرفت. فرض اصلی مدل راجر این می باشد که مسائل و راه‌حل‌های عملکرد می‌تواند از طریق جستجوی یک مجموعه سیستماتیک سوالات کاوش عیان گردد. پنج زمینه اصلی کاوش در مدل راجر عبارتند از تشریح مساله و مشکل، مطالعه سریع و در دوره‌های ثابت، کنترل پیامدها، ارتقاء شایستگی‌ و توسعه راه حل‌ها.

نیازسنجی آموزشی روزت[5]: روزت، اعتقاد دارد که یک شکاف بین نتایج جایگاه حقیقی و نقطه بهینه اختلافات در عملکرد هست. با بهره گیری از این مدل که مبتنی بر عملکرد می باشد، پنج نوع اطلاعات طی نیازسنجی جمع‌آوری می گردد: 1- دانش یا عملکرد که چگونه بایستی باشد 2- دانش یا عملکرد فعلی و حقیقی که چگونه می باشد 3- احساس آموزش و مسائلی از این قبیل که افراد یک مشکل را چگونه احساس کند 4- علل مشکل از دیدگاه‌های مختلف و اظهار دلایلی برای مسائل 5- راه حل هایی برای مشکل از دیدگاه‌های دیگر.

 

Gilbert-9

Harls-10

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Kaufman -11

Majr -12

Rosette -13

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟