دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نیازسنجی آموزشی- ترویجی در بین جوانان روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

آموزش

آموزش و بهسازی نیروی انسانی مجموعه کنش­های هدفمند و از پیش اندیشیده و طرح‌ریزی شده‌ای می باشد که با هدف افزایش رفاه و اثربخشی فرد و سازمان به­گونه مداوم و نظام‌مند به بهبود و ارتقای سطح دانش مهارت و توجه­های معطوف به بهبود عملکرد شغل حال و آینده کارکنان می‌پردازد (ترک زاده و عباس‌زادگان، 1379).

به گونه کلی آموزش را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود

1- آموزش مستمر ضمنی(آموزش بدون رسمیت): این نوع آموزش به هر آن­چه­که بشر در طول عمر، به­گونه‌ای نامنظم در زمینه­های دانش، توان و بینش فرا می­گیرد، اطلاق می گردد. آموزش مستمرضمنی از طریق تجربیات شخصی روزمره با در نظر داشتن محیطی که فرد در آن رشد می­یابد و کار و زندگی می­کند به دست می آید.

2- آموزش رسمی :آموزش رسمی یا مدرسه­ای شامل آن قسمت از نظام آموزش می باشد که از کودکستان آغاز شده تا آموزش عالی ادامه می­یابد. این نوع آموزش سازمان یافته می باشد و دارای ساختاری مشخص می­باشد و از سلسله مراتب منظمی پیروی می‌نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- آموزش غیررسمی: آموزش غیررسمی به هر نوع فعالیت آموزشی و کارآموزی اطلاق می­گردد که سازمان یافته می باشد اما خارج از آموزش رسمی تحقق می­پذیرد. مانند دوره­های آموزشی و کارآموزی کوتاه­مدت در زمینه­های گوناگون عقیدتی، سیاسی، سوادآموزی، بهداشت، تعاون، کمک­های اولیه، تنظیم خانواده، کسب مهارت­های حرفه­ای و حتی در زمینه­های صنعت، کشاورزی و خدمات و انواع آموزش‌های مفید برای بارور ساختن اوقات فراغت (میرزابیگی، 1380).

 

2-3 نیاز آموزشی

با در نظر داشتن مفاهیم و تعریف فوق، آموزش یک فرآیند مشارکتی می باشد لذا تشخیص و تعیین واقعی نیازهای آموزشی بایستی با دخالت و مشارکت تمامی مسئولین، مامورین و دست­اندر کاران امور ترویج صورت گیرد. از تلفیق دو واژه نیاز و آموزش در کنار یکدیگر می‌توان شکل دیگری از نیاز را تعریف نمود این شکل از نیاز را نیازآموزشی می‌نامند. تعاریف گوناگون توسط اندیشمندان و پژوهشگران  از مفهوم نیاز­آموزشی ارائه گردیده در این بین با در نظر داشتن جدول (2-1)، به بعضی از مهم­ترین این تعاریف تصریح می­گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی آموزشی– ترویجی در بین جوانان روستایی در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد.

 

ب- اهداف اختصاصی پژوهش

1 – تعیین وضعیت فعلی دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

2 – تعیین وضعیت فعلی مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

3 – تعیین وضعیت مطلوب دانش جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

4 – تعیین وضعیت مطلوب مهارت جوانان روستایی استان گیلان در در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه.

 

ج- سوالات پژوهش

با در نظر داشتن موارد مذکور و  هم­چنین ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان گیلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئی به سؤال­های زیر می باشد:

1- مهم‌ترین اولویت های آموزشی مورد نیاز جوانان روستایی استان گیلان در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کدام می باشد؟

2- آیا بین مشخصات فردی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه کاری، پست سازمانی، شرکت در دوره آموزشی مرتبط و …) و نیازهای آموزشی مربوطه ارتباط معنی‌داری هست؟