عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول)

ریسک عدم پرداخت زمانی رخ می دهد که وام گیرنده در اثر عدم توان یا تمایل ، به تعهدات خود پیش روی وام دهنده و در تاریخ سر رسید اقدام نمی کند. ریسک عدم پرداخت از مهمتنرین ریسک هایی می باشد که خصوصا نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد ، زیرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می تواند زیان های زیادی را به یک سازمان وارد سازد . هنگامی که مشتریان به علت ضعف اقتصادی با بحران های مالی روبرو می شوند ، احتمال نکول افزایش می یابد  و به همین علت ریسک نکول بروز می کند. بانک ها روش های خاصی برای تعیین اندازه اعتبار مشتریان خود دارند و به این دلیل  سقف وام دهی تعیین می گردد. در بانک ها بخش های خاص سازمانی به نام واحد اعتبارات ، به سنجش اندازه اعتبار مشتریان پرداخته، بر اساس آن به آنان وام اعطا می کنند. وجود قانون حد کفایت سرمایه و عدم پرداخت به سازمان های ورشکسته ، همگی سازو کار های پیش کنترلی  ریسک نکول می باشند.

ریسک نکول، قدیمی ترین ریسک مالی می باسد و حتی قبل از بروز اولین نشانه های ریسک نرخ ارز و نرخ ریسک بهره ، وجود داشته می باشد. از زمانی که فردی به فرد دیگر وام می پرداخت و اصولا ارتباط وام دهنگی و وام گیرندگی وجود داشته ، این ریسک خود به خود همراه این ارتباط به وجود آمده می باشد. از همان آغاز تعیین اندازه احتمال نکول ، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین مقصود بکار برد، زیرا که بخشی از این احتمال مربوط به رفتار وام گیرنده و بخشی مربوط به وضعیت تجاری و در نتیجه وضعیت مالی وام گیرنده می باشد که تعیین آم برای وام دهنده کار سختی است. به هر حال موسسات وام دهنده برای حد اقل سازی این ریسک روش های خاصی دارند، مانند اینکه تمامی وام ها به صنعت خاصی داده نشود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت ، کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزار هایی هستند که می توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:

جهت سنجش و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت معیار واحدی وجود ندارد، اما چندی از پژوهشگران کوشش در سنجش ریسک عدم پرداخت با بهره گیری از مدلهای خاص نموده اند که به تعدادی از این مدلها و نحوه محاسبه ریسک عدم پرداخت در این مدلها پرداخته می گردد.

مدل  اختیار خرید مرتون

مدل مرتون  اظهار می دارد که ارزش دارایی خالص شرکت می تواند به عنوان اختیار خریدار اروپایی براساس دارایی های یک شرکت در نظر گرفته گردد . دلیل این نظر آن  می باشد که سهامداران نسبت به داراییهای شرکت دارای ادعای باقیمانده هستند  و مسئولیت شان محدود می باشد  یعنی در صورت انحلال آغاز بدهی های شرکت پرداخت می گردد و سپس اگر وجهی باقی ماند به سهامداران تعلق می گیرد..

بنا بر این ، حقوق سهامداران همه یکسان می باشد همان گونه که برای یک اختیار خریدار بدین گونه می باشد . طبق مدل مرتون  ارزش اختیار خرید برابر با  سطح و اندازه بدهی های شرکت می باشد . از این رو ، اگر ارزش دارایی های شرکت کمتر از سطح بدهی های در سررسید باشد ، ارزش دارایی خالص شرکت صفر می باشد و موجب نکول و در نهایت ورشکستگی شرکت می گردد (مرتون ،1973، ص51)[1]

در مدل ساده شده مرتون ، سهامداران یک اختیار خرید اروپایی را براساس دارایی های شرکت حفظ و نگهداری می کنند . در این مدل بدهی های شرکت برای دوره اختیار ثابت می مانند و تمام بدهی ها در موعد مقرر سررسید اختیار هستند . اگر ارزش بازار دارایی ها بیشتر از اندازه بدهی ها در سررسید باشد ، آنگاه سهامداران اختیارشان را بر دارایی های شرکت حفظ می کنند و شرکت به بقا خود ادامه می دهد . اگر از طرف دیگر ارزش بازار دارایی ها کمتر از اندازه بدهی ها در سررسید باشد آنگاه سهامداران اختیارشان را بر داراییهای  شرکت از دست می دهند و شرکت دچار نکول و عدم پرداخت می گردد (یئو و کیم ،2002، ص19)[2].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]-Merton,1973,p51

[2]-Yeo kim,2002,p19

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

پس از پژوهش بال و براون این مسئله مطرح می گردد که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از پژوهش بال و بران تحقیقات متعددی انجام گردید که در آنها به مطالعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این پژوهش آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت می باشد . و اظهار این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت می باشد واکنش نشان دهد. در واقع این پژوهش نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره می باشد.

همچنین از دیگر اهداف این پژوهش می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود تصریح نمود.

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید